Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại doanh nghiệpĐể tài: Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại doanh nghiệp
Đề tài này gồm 3 phần:

Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về NVL trong DN sản xuất

Phần 2: Thực trạng công tác quản lý NVL tại công ty Việt Hà

Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý NVL tại công ty Việt Hà
Link download: Tải tại đây
Share your views...

0 Respones to "Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại doanh nghiệp"

Đăng nhận xét

 

© 2012 Bài tập kế toán doanh nghiệp - Tài liệu kế toán - Nguyên lý kế toán All Rights Reserved Tìm việc kế toán