Báo cáo thực tập kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóaĐề tài: Báo cáo thực tập kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóa

Từ ý nghĩa và vai trò của công tác kế toán, qua việc áp dụng kiến thức đã học vào thời gian thực tập tại Công Ty TNHH Thương Mại và Quảng Cáo XUÂN DUY em đã chọn đề tài báo cáo thực tập kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóa của Công Ty TNHH Thương Mại và Quảng Cáo Xuân Duy để làm báo cáo kiến tập. Nội dung bài báo cáo thực tập kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóa của em gồm 3 phần:
          Phần 1: Giới thiệu khái quát về Công Ty TNHH TM & QC Xuân Duy
          Phần 2: Thực hành về ghi sổ kế toán
          Phần 3: Một số ý kiến nhận xét về hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp và các hình thức kế toán còn lại.
Đề tài dành cho các bạn đang học kế toán tổng hợp tại các trường năm cuối chuẩn bị thực tập
Link download: Tải tại đây

Share your views...

0 Respones to "Báo cáo thực tập kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóa"

Đăng nhận xét

 

© 2012 Bài tập kế toán doanh nghiệp - Tài liệu kế toán - Nguyên lý kế toán All Rights Reserved Tìm việc kế toán