Tài liệu học kế toán thuế phần xuất nhập khẩuCác bạn đang cần tìm bộ tài liệu học kế toán thuế phần xuất nhập khẩu
Bạn sẽ được nắm bắt qua tài liệu học kế toán thuế phần xuất nhập khẩu các bạn sẽ được hướng dẫn

• Hiểu được thuế xuất nhập khẩu là gì. Mục đích ý nghĩa của việc ban hành thuế  xuất nhập khẩu?.
• Tại sao nói thuế xuất nhập khẩu là thuế gián thu?.
• Đối tượng nào chịu thuế và không chịu thuế xuất nhập khẩu.
• Nắm được quy trình kê khai nộp thuế xuất nhập khẩu.
• Nắm được cách lập các chỉ tiêu trên tờ khai thuế xuất nhập khẩu.
• Nắm được căn cứ tình thuế  xuất nhập khẩu.
• Nắm được phương pháp xác định thuế xuất nhập khẩu phải nộp?.
• Nắm được phương pháp kế toán ủy thác xuất nhập khẩu.
• Nắm được phương pháp hạch toán thuế  xuất nhập khẩu tại doanh nghiệp?.
Link download bộ tài liệu học kế toán thuế phần xuất nhập khẩu: Tải tại đây
Share your views...

0 Respones to "Tài liệu học kế toán thuế phần xuất nhập khẩu"

Đăng nhận xét

 

© 2012 Bài tập kế toán doanh nghiệp - Tài liệu kế toán - Nguyên lý kế toán All Rights Reserved Tìm việc kế toán