Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại doanh nghiệpĐể tài: Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại doanh nghiệp
Đề tài này gồm 3 phần:

Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về NVL trong DN sản xuất

Phần 2: Thực trạng công tác quản lý NVL tại công ty Việt Hà

Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý NVL tại công ty Việt Hà
Link download: Tải tại đây


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố địnhBạn đang là sinh viên theo học kế toán đang cần tìm mẫu báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định
Để kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, được sự giúp đỡ của thầy cô giáo em mạnh dạn đi nghiên cứu chuyên đề 6 ‘‘báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp”. Với mục đích cung ứng đủ cho người tiêu dùng, công ty đã tiếp cận một cách có chọn lọc nguyên vật liệu đầu vào, các chế độ do Nhà Nước ban hành. Bản báo cáo này bao quát một cách có hệ thống tổng quan về công ty, đến thực trạng quản lý ‘‘tổ chức công tác kế toán TSCĐ’’ và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty.

      Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định gồm 3 phần:
  Phần   I: Các vấn đề chung về kế toán TSCĐ
  Phần  II: Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại công ty
  Phần III: Nhận xét và đánh giá về công tác kế toán TSCĐ tại công ty

Link download báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định: Tải tại đây


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiềnBÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN


Báo cáo thực tập kế toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Đình Nguyễn
CHƯƠNG 1:
GIỚI THIỆU VỀ
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
1.1. Giới thiêu về công ty:
1.2. Lịch sử hình thành và sự phát triển của công ty:
1.2.1 Lịch sử hình thành của công ty:
1.2.2 Sự phát triển của công ty:
1.3. Ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của công ty:
1.3.1 Ngành nghề kinh doanh:
1.3.2 Lĩnh vực hoạt động:
1.4. Chức năng và nhiệm vụ của công ty:
1.4.1 Chức năng:
1.4.2  Nhiệm vụ:
1.5.2 Đặt điểm tổ chức của bộ máy quản lý công ty:
1.6. Sơ đồ và đặt điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty:
1.6.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty:
1.6.2  Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty:
1.7. Sơ đồ và trình tự ghi sổ chứng từ kế toán của công ty:
1.7.2. Trình tự ghi sổ chứng từ kế toán của công ty:
1.8. Chế độ chính sách áp dụng tại công ty:
CHƯƠNG 2:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
VÀ CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC
2.1. Kế toán vốn bằng tiền:
2.1.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ:
2.1.1.1. Kế toán tiền tại quỹ là đồng Việt Nam:
2.1.1.2. Kế toán tiền tại quỹ là ngoại tệ:
2.1.2 Kế toán Tiền gửi ngân hàng:
2.2 Kế toán các khoản ứng trước:
2.2.1 Kế toán các khoản tạm ứng cho công nhân viên trong doanh nghiệp:
2.2.2  Kế  toán các  khoản chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn:
2.2.2.1 Kế toán chi phí trả trước ngắn hạn:
2.2.2.2 Kế toán chi phí trả trước dài hạn:
2.3 Kế toán các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ:
CHƯƠNG 3:
THỰC TIỄN CÔNG TÁC
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI
CÔNG TY TNHH XD & TM ĐÌNH NGUYỄN
3.1 Kế toán vốn bằng tiền:
3.1.1 Kế toán tiền mặt:
SỔ HẠCH TOÁN CHI TIẾT
SỔ CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT
SỔ CHI TIẾT QUỸ TGNH QUÂN ĐỘI
SỔ CHI TIẾT TGNH ĐT – PT VIỆT NAM
CHƯƠNG 4:
NHẬN XÉT
KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
4.2 Kiến nghị:
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Link download Báo cáo thực tập kế toán kế toán vốn bằng tiền: Tải tại đây


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựngBạn đang cần tìm báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng
Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH Đinh Phát, với những kiến thức thu nhận được tại trường và sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình cuả cô giáo Lê Thị Mỹ Kim cùng các anh chị kế toán em nhận thấy công tác kế toán nguyên vật liệu có tầm quan trọng lớn với mỗi DN sản xuất kinh doanh. Bởi vậy em đã chọn đề tài báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng làm đề tài cho báo cáo thực tập tổng hợp của mình.
Link download báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng: Tải tại đây


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Báo cáo thực tập kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóaĐề tài: Báo cáo thực tập kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóa

Từ ý nghĩa và vai trò của công tác kế toán, qua việc áp dụng kiến thức đã học vào thời gian thực tập tại Công Ty TNHH Thương Mại và Quảng Cáo XUÂN DUY em đã chọn đề tài báo cáo thực tập kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóa của Công Ty TNHH Thương Mại và Quảng Cáo Xuân Duy để làm báo cáo kiến tập. Nội dung bài báo cáo thực tập kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóa của em gồm 3 phần:
          Phần 1: Giới thiệu khái quát về Công Ty TNHH TM & QC Xuân Duy
          Phần 2: Thực hành về ghi sổ kế toán
          Phần 3: Một số ý kiến nhận xét về hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp và các hình thức kế toán còn lại.
Đề tài dành cho các bạn đang học kế toán tổng hợp tại các trường năm cuối chuẩn bị thực tập
Link download: Tải tại đâyRead More Add your Comment 0 nhận xét


Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Đề tài mẫu Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương

Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Từ đó thấy kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp cũng rất quan trọng.
Gửi các bạn đang lớp học kế toán mẫu báo cáo thực tập kế toán
Link download Báo cáo kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương :
http://www.mediafire.com/view/?yygznr7krwmnsru


Read More Add your Comment 0 nhận xét


 

© 2012 Bài tập kế toán doanh nghiệp - Tài liệu kế toán - Nguyên lý kế toán All Rights Reserved Tìm việc kế toán