Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại doanh nghiệpĐể tài: Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại doanh nghiệp
Đề tài này gồm 3 phần:

Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về NVL trong DN sản xuất

Phần 2: Thực trạng công tác quản lý NVL tại công ty Việt Hà

Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý NVL tại công ty Việt Hà
Link download: Tải tại đây


Read More Add your Comment 0 nhận xét


 

© 2012 Bài tập kế toán doanh nghiệp - Tài liệu kế toán - Nguyên lý kế toán All Rights Reserved Tìm việc kế toán