HTKK 3.1.4 và Hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK 3.1.4
HTKK 3.1.4 và Hướng dẫn sử  dụng phần mềm HTKK 3.1.4
Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.4 với nội dung cụ thể như sau:
- Bổ sung thêm các mẫu biểu phụ lục miễn giảm thuế GTGT, TNDN dưới dạng file excel ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC, bao gồm:

+ Phụ lục miễn giảm thuế TNDN – Mẫu số: 01/MGT-TNDN

+ Phụ lục miễn thuế GTGT – Mẫu số: 02/MT-GTGT

- Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 07/KK-TNCN: Ứng dụng hỗ trợ tính chỉ tiêu Tổng số thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ [29] trên tờ khai 07/KK-TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần đồng thời cho phép sửa giá trị này trong trường hợp cá nhân có thu nhập tính thuế đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần được miễn thuế từ 01/7/2012 đến hết 31/12/2012 theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC.
Link download phần mềm HTKK 3.1.4 và hướng dẫn sử dụng phần mềm HTKK 3.1.4:
http://www.mediafire.com/?8dkuy6biehv9rxr
http://www.mediafire.com/view/?3q2mye5r5qb9amu


Read More Add your Comment 0 nhận xét


 

© 2012 Bài tập kế toán doanh nghiệp - Tài liệu kế toán - Nguyên lý kế toán All Rights Reserved Tìm việc kế toán