Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Đề tài mẫu Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương

Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Từ đó thấy kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp cũng rất quan trọng.
Gửi các bạn đang lớp học kế toán mẫu báo cáo thực tập kế toán
Link download Báo cáo kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương :
http://www.mediafire.com/view/?yygznr7krwmnsru


Read More Add your Comment 0 nhận xét


 

© 2012 Bài tập kế toán doanh nghiệp - Tài liệu kế toán - Nguyên lý kế toán All Rights Reserved Tìm việc kế toán